Ana içeriğe atla

Başkanın Mesajı

Günlük hayatın her alanında etkin olarak kullanılan dijital sistemlerin en kritik bileşeninin yazılım sistemi olduğu şüphesiz bir gerçektir. Yazılım mühendisliği, yazılım tasarımı, üretimi ve operasyonel yazılım yönetimi süreçlerini mühendislik ilkeleriyle düzenlemeyi amaçlayan bir mühendislik disiplinidir. Yazılım Mühendisliğinin Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden temel farkı, hızlı ve kaliteli yazılım üretimi, doğrulama/onaylama ve bakım aşamalarında gösterilen yüksek beceri ve hassasiyettir.

Yazılım Mühendisliği Bölümü mezunları için özel sektör firma/kuruluşlarından (telekomünikasyon, otomotiv, bankacılık, sağlık vb.) idari yazılım geliştiren kamu kurumlarına kadar geniş bir istihdam alanı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra sektör farkı gözetmeksizin sektörün hemen her alanında kullanılan yazılım uygulamalarının geliştirilmesi, yönetilmesi ve sürdürülmesi anlamında istihdam olanakları bulunmaktadır.

Katma değeri yüksek ihracat kalemlerinden biri haline gelen yazılım sektörü, tüm dünyada savunma, sağlık, finans ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler için her geçen gün daha da belirginleşiyor. Bu noktada yenilikçi ve rekabet gücü yüksek insan gücünün yetiştirilmesinde en büyük sorumluluk üniversitelere düşmektedir. TED Üniversitesi, yazılım sektörünün bu ihtiyacını karşılamak ve bu anlamda ülke ekonomisine katkıda bulunmak için yapılan çalışmalara destek olmak amacıyla Yazılım Mühendisliği lisans programını hayata geçirmiştir.

TEDÜ Yazılım Mühendisliği Lisans Programının temel amacı; Tüm dünyada büyüyen ve gelişen yazılım sektöründe görev alacak yetkin Yazılım Mühendisleri yetiştirerek sektörde öncelikli olarak tercih edilen iddialı bir konuma ulaşmak.

Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Emin KUĞU