Ana içeriğe atla

Program Çıktıları

Program Eğitim Hedefleri

 1.  Bilgisayar mesleğinde başarılı bir şekilde istihdam edilecek veya bilişim ve ilgili disiplinlerde ileri dereceler için daha fazla öğrenmeye hazır olacak mezunlar üretmek.
 2.  Bilişim ilkeleri ve uygulamaları konusunda kapsamlı bir temele sahip olacak mezunlar yetiştirmek ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak teknolojiler oluşturmak için modern bilgisayar bilimi tekniklerini uygulamak.
 3. Mesleğinin sorumlu üyeleri ve bilgili yurttaşlar olarak sosyal ve etik konuları takdir edecek ve anlayacak mezunlar yetiştirmek.

Program / Öğrenci Çıktıları

Programın mezunları şu becerilere sahip olacaktır:

 1. Karmaşık bir bilişim problemini analiz etme ve çözümleri belirlemek için hesaplama ilkelerini ve diğer ilgili disiplinleri uygulayabilme.
 2. Program disiplini bağlamında belirli bir dizi bilişim gereksinimlerini karşılamak için bilişim tabanlı bir çözüm tasarlama, uygulama ve değerlendirebilme.
 3. Çeşitli profesyonel içerikte etkili bir şekilde iletişim kurabilme.
 4. Profesyonel sorumlulukları tanımak, yasal ve etik ilkelere dayalı bilişim uygulamalarında bilgiye dayalı karar verebilme.
 5.  Program disiplininde oluşturulan bir ekibin üyesi veya lideri olarak etkin bir şekilde çalışabilme.
 6. Hesaplamaya dayalı çözümler üretmek için bilgisayar bilimi teorisini ve yazılım geliştirme temellerini uygulayabilme.
 7. Yazılım çözümlerinin bireyler, kuruluşlar ve toplum üzerindeki küresel etkisini analiz edebilme.
 8. Sosyal farkındalık, mahremiyete saygı olma ve sorumlu davranış sergileyebilme.
 9. Sürekli öğrenmenin yanı sıra yaşam boyu öğrenmeye yönelik yetenekleri sağlamak için yeni fikirleri ve bilgileri araştırma ve değerlendirebilme.