Ana içeriğe atla

Uzmanlık Dalları

Yazılım Mühendisliği Uzmanlık Dalları

Müfredat değişikliği kapsamında 6’ncı yarıyıldan itibaren uzmanlık alanı dersleri planlanmıştır. Oluşturulan uzmanlık dalları şunlardır:

  • Siber Güvenlik
  • Yapay Zekâ ve Veri Bilimi
  • Bilgisayar Görüsü ve Grafikleri
  • Yazılım

Her bir uzmanlık dalı kapsamında alınması zorunlu olan dersler aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Uzmanlık alanlarında yer alan derslerin ilki 6’ncı yarıyılda, ikinci ve üçüncüsü 7’nci yarıyılda ve sonuncusu da 8’inci yarıyılda alınacaktır.

4’üncü yarıyılını tamamlayan öğrenci sunulan dört uzmanlık dalından birini seçebilir. Seçim sonrasında öğrenci yukarıda belirtilen dönemlerde uzmanlık dalının gerektirdiği dersleri almakla yükümlüdür. 7’nci yarıyıl sonunda dileyen öğrenciler seçmiş olduğu uzmanlık dalından bir defaya mahsus vazgeçebilir. Öğrenci dilerse hiçbir Track seçmeyebilir. Bu durumda müfredatta Bölüm Track olarak belirtilen dersler Bölüm Seçmeli olarak alınacak olup, öğrenci istediği uzmanlık dalından istediği dersi alarak ders yükümlülüğünü tamamlayabilir. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü zorunlu ve bölüm seçmeli derslerinden Yazılım Mühendisliği müfredatında yer almayan dersler, Yazılım Mühendisliği bölüm seçmeli dersleri olarak kabul edilecektir. 2020-2021 Güz döneminde giriş yapan Yazılım Mühendisliği öğrencileri 5’inci yarıyıla geldiğinde öğretim üyesi mevcutları, laboratuvar imkânları ve bölüm iş yükü değerlendirilerek hangi uzmanlık dallarının açılacağına karar verilecek ve uzmanlık dalı seçim aşaması öncesinde öğrencilere duyurulacaktır.

uzmanlık dallarıuzmanlık alanları