Ana içeriğe atla

Yazılım Mühendisliği Uzmanlık Alanları

Müfredat değişikliği kapsamında 6’ncı yarıyıldan itibaren uzmanlık alanı dersleri planlanmıştır. Oluşturulan uzmanlık alanları şunlardır:

  • Siber Güvenlik
  • Yapay Zekâ ve Veri Bilimi
  • Bilgisayar Görüsü ve Grafikleri
  • Yazılım 

Her bir uzmanlık alanı kapsamında alınması zorunlu olan dersler aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Uzmanlık alanlarında yer alan derslerin ilki 6’ncı yarıyılda, ikinci ve üçüncüsü 7’nci yarıyılda ve sonuncusu da 8’inci yarıyılda alınacaktır.

4’üncü yarıyılını tamamlayan öğrenci sunulan dört uzmanlık aklanından birini seçebilir. Seçim sonrasında öğrenci yukarıda belirtilen dönemlerde uzmanlık alanının gerektirdiği dersleri almakla yükümlüdür. 7’nci yarıyıl sonunda dileyen öğrenciler seçmiş olduğu uzmanlık alanından bir defaya mahsus vazgeçebilir. Öğrenci dilerse hiçbir Track seçmeyebilir. Bu durumda müfredatta Bölüm Track olarak belirtilen dersler Bölüm Seçmeli olarak alınacak olup, öğrenci istediği uzmanlık alanından istediği dersi alarak ders yükümlülüğünü tamamlayabilir. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü zorunlu ve bölüm seçmeli derslerinden Yazılım Mühendisliği müfredatında yer almayan dersler, Yazılım Mühendisliği bölüm seçmeli dersleri olarak kabul edilecektir. 2020-2021 Güz döneminde giriş yapan Yazılım Mühendisliği öğrencileri 5’inci yarıyıla geldiğinde öğretim üyesi mevcutları, laboratuvar imkânları ve bölüm iş yükü değerlendirilerek hangi uzmanlık alanlarının açılacağına karar verilecek ve uzmanlık alanı seçim aşaması öncesinde öğrencilere duyurulacaktır.

Siber Güvenlik

T

P

L

K

AKTS

SENG 382

Sayısal Adli Bilişime Giriş

2

0

2

3

5

SENG 481

Zararlı Yazılım Tersine Mühendisliğe Giriş

2

0

2

3

5

SENG 483

Güvenli Yazılım Mühendisliği

3

0

0

3

5

SENG 484

Etik Hackleme ve Karşı Tedbirler

2

0

2

3

5

Yapay Zekâ ve Veri Bilimi

T

P

L

K

AKTS

SENG 372

Veri Madenciliği

3

0

0

3

5

CMPE 421

Yapay Zekâ

3

0

0

3

5

SENG 471

Doğal Dil İşleme

3

0

0

3

5

SENG 474

Derin Öğrenme

3

0

0

3

5

Bilgisayar Görüsü ve Grafikleri

T

P

L

K

AKTS

CMPE 362

Görüntü İşleme

3

0

0

3

5

SENG 461

Bilgisayar Animasyonu

3

0

0

3

5

SENG 463

Oyun Tasarımı ve Programlama

2

0

2

3

5

SENG 464

Sanal ve Artırılmış Gerçeklik

2

0

2

3

5

Yazılım

T

P

L

K

AKTS

SENG 354

Yazılım Tasarım Örüntüleri

3

0

0

3

5

SENG 453

Yazılım Doğrulama ve Geçerleme

2

0

2

3

5

SENG 451

Yazılım Mimarileri

3

0

0

3

5

SENG 456

Yazılım Proje Yönetimi

3

0

0

3

5

Tarih: